INFO

TUKI VOI MONIPUOLISTAA NUORTEN LIIKUNTAMAHDOLLI-SUUKSIA JA LISÄÄ LAJEJA

TUEN ANTAJAN KANNALTA
 • tukiraha jaetaan hakemusten perusteella, tavoitteena saada hakijan hanke tai projekti onnistumaan, jaetaan joukkueurheilulle
 • hankkeen onnistumista ja sen tuomia hyötyjä seurataan ja raportoidaan myös tukijalle
 • tukiraha voidaan ”korvamerkitä” tukijan niin halutessa
 • tukijalla mahdollisuus halutessaan kertoa markkinoinnissaan tukikohteista
 • yhdistyksessä pyritään koko ajan satsaamaan asiantuntemuksen lisäämiseen hankkeiden valinnoissa ja seurannassa
 • päätavoite on lisätä liikuntaa ja urheilua nuorten keskuudessa
 • yhdistys toimii täysin palkkiotta ja vapaaehtoisvoimin ja kierrättää päättäjiään.

TUEN SAAJAN/HANKKEEN KANNALTA
 • kannustaa innovointiin
 • mahdollistaa isomman ja jatkuvan hankkeen aloittamisen, kasvattaa voimavaroja
 • lisää nuorison mahdollisuuksia aloittaa harrastus lajeissa, joissa varusteet kalliita
 • mahdollistaa lajien määrän lisäämisen
 • kehittää matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja vaatii tarkempaa kustannus-seurantaa
 • mahdollistaa valmennuksen ammattimaisuuden lisäämisen
 • lisää yhteistyötä koko maakunnan alueella lupaavien nuorten siirtymisessä eteenpäin harrastuksessaan
 • lasten ja nuorten laaja-alainen kasvattaminen.


Etelä-Karjalan Juniori Tuki ry. Tili: FI85 5620 6040 0178 61