TUKIHAKEMUS

Myönnetyt avustukset maksetaan kertasuorituksena hakijan ilmoittamalle pankkitilille viikon kuluessa tukipäätöksen tekemisestä.

Hakulomake

Hakulomake