JUNIORITUKI

Olemme Etelä-Karjalassa taloudellisesti ja yhteisöl-lisesti merkittävä juniori-urheilun tavoitteiden tukija ja edistäjä. Toimintamme on avointa ja motivoivaa.
Junioriurheilu

Seuroissa tehtävää työtä
on syytä kiittää, vaalia ja tukea.

ETELÄ-KARJALAN JUNIORI TUKI RY:

Myöntää avustuksia hankkeille joiden kohderyhmänä ovat joukkueurheilulajien 6-16 vuotiaat nuoret.

Mitä tuettavalta hankkeelta edellytetään:
  • lisää lasten ja nuorten harrastajamääriä joukkueurheilussa
  • edistää yhdenvertaisia, monipuolisia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia
  • hillitsee kustannuksia
  • ehkäisee liikunnasta luopumista
  • edistää laadukasta seuratoimintaa
  • vahvistaa toiminnan laatua ja vapaehtoistyötä

Hankkeen tulee toteuttaa vähintään yhtä yllä olevista tavoitteista ja sillä tulee olla myös muuta merkittävää rahoitusta.

Kuka tukea voi hakea:

Avustuksen hakijan tulee olla tukiyhdistyksen toiminta-alueella säännöllistä toimintaa harjoittava seura tai muu yhteisö.

Milloin tukea haetaan:

Tukiyhdistyksen hallitus määrittelee tarkemmat hakuajat vuosittain. Haku toteutetaan kahtena eri ajankohtana vuodessa ; keväällä ja syksyllä.

Haettavan tuen määrä:

Tukea voi hakea joko pitkäkestoisempiin hankkeisiin (1-3 -vuotta), joita tuetaan 50%-määrällä hankkeen kustannuksista tai lyhyempään hankkeeseen tai hankintaan, jota tuetaan täysimääräisesti (100%). Useampi vuotisessa hankkeessa hakemukseen tulee sisällyttää maininta sen arvioidusta kestosta ja samalla tulee huomioida, että tukipäätös tehdään vuodeksi kerrallaan. Seuraavalle vuodelle tukea on haettava uudestaan perusteluineen.

  • pienin haettava tuki on vähintään 100 euroa
  • täysimääräisenä tuettavan hankkeen summa voi olla enintään 1000 euroa
Mihin tukea ei myönnetä:

Perusseuratoimintaan kuuluviin kustannuksiin kuten olosuhdemaksut, joukkuevarusteet, palkat ja palkkiot, sarjojen osallistumismaksut, erotuomaripalkkiot, turnausmaksut yms.

Pääsääntöisesti tukea ei myöskään myönnetä sellaisiin laajamittaisiin kehityshankkeisiin, joissa tukiyhdistyksen mahdollisesti myöntämä avustus ei oleellisesti tuo lisäarvoa hankkeelle.